Spotkanie Forum Oświaty

W dniu 06.06.2017.r w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie forum oświat przy FRDL w Gdańsku. Tematem spotkania było wdrażanie nowego systemu informacji oświatowej w szkołach i placówkach oświatowych.

Tym razem spotkanie poprowadził Pan Jacek Brzeziński – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Jako, że zapotrzebowanie na omówienie tematu było spore, nie zabrakło pytań od uczestników spotkania. Wiele czasu poświęciliśmy na omówienie Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Pomimo obszerności materiału prowadzący sprawnie i przejrzyście przedstawił istotne zagadnienia. Po raz kolejny spotkanie można zaliczyć do udanych.