Zarządzanie dokumentacją placówek oświatowych

Zapraszamy na kolejne szkolenie związane z tematyką oświaty. Już w marcu nasi eksperci zajmą się problemem zarządzania dokumentacją placówek oświatowych (szkolenie będzie miało charakter kancelaryjno-archiwalny).

Szkolenie przygotowuje do kontroli i audytów prowadzonych przez organy nadrzędne i nadzorujące z zakresu zarządzania dokumentacją i odpowiada na określony w Instrukcji archiwalnej obowiązek pogłębiania kwalifikacji zawodowych przez odpowiedzialnych za dokumentację pracowników.

Na szkoleniu dowiemy się między innymi, czy każda placówka ma obowiązek prowadzenia archiwum zakładowego, jak organizuje się archiwum oraz wszystkiego na temat obiegu dokumentów w szkole czy innego typu placówce oświatowej.

Swoją ofertę kierujemy w szczególności do pracowników sekretariatów i dyrektorów szkół wszystkich typów, przedszkoli, żłobków, referatów oświaty, centrów usług wspólnych, zespołów obsługi szkół, ale też wszystkich zainteresowanych charakterem i celami prowadzenia archiwum w jednostkach oświaty.

Więcej informacji oraz formularz zapisu na szkolenie w naszym Kalendarzu Szkoleń oraz u Olgi Zawojek, Koordynatorki Szkoleń. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 marca.