Wydatki strukturalne w 2017 roku

Polecamy ciekawe szkolenie z zakresu wydatków strukturalnych w roku 2017. Jest to temat szczególnie aktualny ze względu na znowelizowane rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Szkolenia odbędzie się 30 marca 2017 roku w Gdańsku, a zgłoszenia przyjmujemy do 24 marca.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji i poszerzenie wiedzy w zakresie obowiązku kwalifikowania, ewidencjonowania oraz zasad terminowego sporządzania stosownego sprawozdania w zakresie wydatków strukturalnych oraz omówienie zmian w kontekście perspektywy budżetowania 2014 – 2020. Dlatego też polecamy je przede wszystkim kierownikom jednostek administracji publicznej, a także głównym księgowym, pracownikom służb finansowych oraz inni pracownikom merytorycznym, zobligowanym, na mocy wewnętrznych procedur jednostki, do dokonywania czynności dotyczących kwalifikowania, opisywania i stemplowania, ewidencjonowania oraz uzgadniania stanów prowadzonych ewidencji przez pracowników merytorycznych ze stanami wynikającymi z ewidencji księgowej.

Cały program, kilka słów o prowadzącym oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w naszym Kalendarzu Szkoleń, a szczegółowych informacji udziela Natalia Walas, Koordynatorka Szkoleń.