Spotkanie Forum Pomocy Społecznej w lutym 2017

W dniu 22 lutego 2017 roku w hotelu Scandic w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie Forum Pomocy Społecznej przy FRDL w Gdańsku.

Tematem spotkania Forum były Najnowsze zmiany w prawie zabezpieczenia społecznego. Zaproszonym ekspertem był Pan Adam Lisowski – konsultant prawny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku; ponadto nauczyciel, wykładowca (Uniwersytet Gdański, Kaszubsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku), doktorant Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jak zwykle na spotkaniu nie brakowało pytań, omawiania poszczególnych przypadków spraw bieżących. Trwała gromka dyskusja, uczestnicy z satysfakcją notowali uzyskaną wiedzę, szczegółowe orzeczenia sądów, samorządowego kolegium odwoławczego, a więc wszystko, czym mogą podpierać się w codziennej pracy.

Prelegent płynnie cytował z pamięci odpowiednie zapisy ustaw, rozporządzeń, omawiał ciekawe przypadki, dzięki którym członkowie Forum mogli utrwalić wiedzę teoretyczną.

Spotkanie należy uznać za bardzo udane. Do zobaczenia na kolejnym szkoleniu!