Podsumowanie Spotkania Forum Skarbników

Za nami kolejne spotkanie Forum Skarbników WP przy FRDL OR w Gdańsku, które poświęcone było zagadnieniom związanym z aktualnymi problemami z zakresu finansów samorządowych. Spotkanie tradycyjnie miało miejsce w Hotelu Scandic w Gdańsku dnia 2 marca 2017 roku i cieszyło się dużym zainteresowaniem członków Forum, którzy przybyli na nie wyjątkowo licznie.

Zaproszonym ekspertem był Pan Mirosław Legutko – wieloletni członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Mirosław Legutko jest autorem szeregu publikacji w zakresie finansów publicznych, a także wykładowcą specjalizującym się w zagadnieniach z zakresu gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie Forum szczegółowo wyczerpało wszelkie zagadnienia związane z tematem. Znany doskonale członkom Forum zaproszony ekspert wykazał się znakomitą znajomością tematu.Wszystkie zagadnienia zostały w całości szczegółowo omówione w oparciu o analizę konkretnych danych oraz przykładów.

Padły propozycje kolejnych spotkań Forum, jak na przykład zmiany w Funduszach Unijnych.