Podsumowanie spotkania Forum Sekretarzy Województwa Pomorskiego w Kistowie

W dniach 16-17 lutego sekretarze samorządów Województwa Pomorskiego spotkali się w Kistowie. Było to drugie spotkanie Forum w bieżącym roku.

Tematyka spotkania, jak zwykle różnorodna, poświęcona została kilku zagadnieniom. Były to między innymi: Nowe obszary współpracy Poczty Polskiej S.A. z JST. Cyfryzacja i digitalizacja usług pocztowych, Nowelizacji podatku VAT, Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych w kontekście zmian w 2017 roku.

Wszystkie tematy spotkania były naturalna odpowiedzią szkoleniową na potrzeby pomorskich samorządowców. Swoją obecnością sekretarzy zaszczyciła między innymi Pani Barbara Marcinkowska – Dyrektor ds. Sprzedaży, Region Sprzedaży Północ Poczta Polska S.A. Kolejno kwestie związane z Vat omówiła Pani Dagmara Rutkowska – radca prawny, doradca podatkowy. Natomiast temat Ochrony danych osobowych poprowadziła Pani Adriana Głuchowska – prawnik.

Spotkanie w opinii członków Forum było bardzo udane, a uzyskana fachowa wiedza jak zawsze przyczyniła się do podniesienia kompetencji w wyżej wskazanych obszarach.