FRDL wspiera JST w Ukrainie

Wraz z końcem lutego zakończył się pierwszy etap działań FRDL w Ukrainie, w ramach projektu DOBRE – Decentralization Offering Better Results and Efficiency, finansowanego przez USAID. Działania, realizowane dotąd w 25 ukraińskich połączonych jednostkach terytorialnych, koncentrowały się na przeprowadzeniu diagnoz lokalnych i przygotowaniu raportów prezentujących ich wyniki w kontekście uwarunkowań rozwoju lokalnego. Diagnozy te będą stanowić bazę dla kolejnych prac w jednostkach, polegających na przygotowaniu strategii rozwoju lokalnego metodą partycypacyjną (metodą FRDL). Fundacja bierze udział w tych działaniach, których koniec zaplanowany jest na marzec 2021 roku.

Projekt DOBRE finansowany jest przez USAID (Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego) i realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Global Communities. Jego celem jest wzmocnienie samorządu lokalnego na Ukrainie, wsparcie procesu decentralizacji oraz zapewnienie warunków dla rozwoju społeczności lokalnych. Jednocześnie ważnym aspektem projektu ma być budowanie zaufania społecznego do wprowadzanych reform.
Docelowo, wsparciem w ramach projektu objętych będzie 75 tzw. skonsolidowanych jednostek terytorialnych w obwodach: dniepropietrowskim, iwanofrankowskim, charkowskim, chersońskim, kirowohradzkim, mikołajowskim, tarnopolskim.

Źródło: www.frdl.pl