Daily Archives: 16 marca 2017

16Mar/17

Zarządzanie dokumentacją placówek oświatowych

Zapraszamy na kolejne szkolenie związane z tematyką oświaty. Już w marcu nasi eksperci zajmą się problemem zarządzania dokumentacją placówek oświatowych (szkolenie będzie miało charakter kancelaryjno-archiwalny). Szkolenie przygotowuje do kontroli i audytów prowadzonych przez organy nadrzędne i nadzorujące z zakresu zarządzania dokumentacją i odpowiada na określony w Instrukcji archiwalnej obowią
16Mar/17

Spotkanie Forum Pomocy Społecznej w lutym 2017

W dniu 22 lutego 2017 roku w hotelu Scandic w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie Forum Pomocy Społecznej przy FRDL w Gdańsku. Tematem spotkania Forum były Najnowsze zmiany w prawie zabezpieczenia społecznego. Zaproszonym ekspertem był Pan Adam Lisowski – konsultant prawny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku; ponadto nauczyciel, wykładowca (Uniwersytet Gdański, Kaszubsko- Pomorska Szkoła Wy