Daily Archives: 1 marca 2017

01Mar/17

Nowy raport FRDL – realizacja usług publicznych

Prezentujemy raport „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje”, który przedstawia wyniki analiz barier oraz szans rozwojowych i dobrych praktyk realizacji usług publicznych, za które odpowiedzialny jest samorząd terytorialny. Jest to eksperckie opracowanie, jakie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, w partnerstwie z orga